หน้าแรกลงนามสมุดเยี่ยมชมติดต่อเรา
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

โครงการหาดสงขลา
ข้อมูลโครงการ
อื่นๆ
Facebook
เฉาก๊วยนมสด
FB fong
twitter
ข่าวสารอื่น ๆ
กิจการอื่น ๆ
ลีลาศ
Home

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
July 2019
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
บ้านหลังที่สองที่คนในครอบครัวส่วนใหญ่ของคุณ ต้องการ (9977)
มีชายหาดเดินเล่นยามเย็น ดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทุกวัน (1726)
17.30%
ใกล้แหล่งอาหารทะเลสด ๆ (1568)
15.72%
เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อากาศดี(1531)
15.35%
ไม่ไกลจากหาดใหญ่มากนัก ไปมาสะดวก (2083)
20.88%
เป็นศูนย์รวมสำหรับพักผ่อนได้ทั้งครอบครัว โดยไม่สิ้นเปลือง (1486)
14.89%
บ้านริมทะเลมีชายหาดให้เดินเล่น และลงไปเล่นน้ำทะเลได้ (1583)
15.87%
มีอีก>>
คุณชอบสะสมหลักทรัพย์จำพวกใดบ้าง เนื่องจาก (10515)
สะสมเงินสด เพราะแน่นอนดี (1786)
16.99%
สะสมทองคำ เพราะราคาขึ้นลงตามมาตรฐานสากล (1507)
14.33%
สะสมบ้านพร้อมที่ดิน เพราะให้เช่าได้สามารถทำรายได้ด้วย(1513)
14.39%
สะสมเครื่องเพชร เพราะชอบส่วนตัว (1358)
12.91%
สะสมที่ดินเปล่า เพราะไม่ต้องดูแลมาก ราคาเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (1559)
14.83%
สะสมรถยนต์ เพราะใช้ประโยชน์ได้ทันที (1359)
12.92%
สะสมกองทุน สลากออมสิน หุ้น เพราะมีลุ้น ให้ตื่นเต้น (1433)
13.63%
มีอีก>>
เว็บบอร์ด > เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 3


Dimensions: 330 x 325
Image Type: Bitmap


ห้วข้อกระทู้
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 3
รายละเอียด
ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน เคยมีเรื่องเล่ากันเล่นว่าประเทศไทยที่ค้าขายสิงคโปร์ มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน ไม่ได้ก็เพราะว่ามาติดต่อกับประเทศไทยแล้วสื่อสารกันยังไม่ชัดเจนจึงต้องผ่านตัวแทนที่รู้ภาษาดีกว่าเช่นสิงค์โป มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน หรือแม้แต่ฟิลิบปินก็ตาม ซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่อาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาของตัวเอง

แน่นอนว่าประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นย่อมทราบดีว่า คนจะเรียนรู้ภาษาให้ซาบซึ้งสามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมตามสถานะการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงานในหน้าที่ให้ยิ่งขึ้นไป มากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาเลย ดังตัวอย่างที่หน่วยงานห้างร้านบริษัท ที่ประกาศรับพนังงาน แต่แนบท้ายด้วยคำว่ามีความสามารถทางภาษาที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ นั่นก็คือต้องมีทักษะการฟังและการพูดเป็นอย่างน้อย

อันเนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอนกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นจึงคิดให้เป็นภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานะการณ์ เช่นเดียวกับการที่เราเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่ พี่เลี้ยง เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องท่องศัพท์ แปล หรือ รู้หลักไวยากรณ์ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษานั้น คงต้องเน้นการมีส่วนร่วมทางภาษาให้มากที่สุด คือผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดทักษะ เริ่มจากการพูดในชีวิตประจำวันในครอบครัว แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นสูงขึ้น

การสอนทักษะการพูดและการฟังจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนาความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด มิฉะนั้นแล้วจะเข้าลักษณะแม่ปูสอนลูกให้เดินให้ตรง ในเรื่องนี้ปัจจุบันแม้จะแก้ได้บ้างโดยอาศัยเทคโนโลยี ที่บันทึกเสียงการพูดคุย การออกเสียงที่ถูกต้องไว้ แล้วก็ตาม แต่การแสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ยังต้องใช้เจ้าของภาษามาเป็นผู้สอนถึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็ว

การสื่อสารในสถานะการณ์ต่างๆ จะสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องฟังรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะทำให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น หรือใช้เป็น และเป็นประโยชน์ นอกจากการโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด ความเห็น ความรู้สึก วิพากษ์วิจารณ์ ซึงก็ต้องมีการประเมินงที่ได้ยินได้ฟังมา จากการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีหนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษา

และจากที่ประเทศเรากำลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตากเศรษฐกิจกระแสโลก และวิกฤติการเมือง กาเรียนรู้ภาษาให้แตกฉานก็เป็นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ อันเนื่องมาจากที่รัฐบาลประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ การเข้าใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะทำให้การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ น่าจะมีส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือประเทศในแง่นี้ได้

ผู้โพส : ratima
วันที่ : 4/1/2556 21:19:59


ความคิดเห็นที่ 17 (คลิกแสดงความคิดเห็น)
นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระทู้ที่น่าสนใจและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง[url=http://svetus.com/]Holiday Palace[/url]
จาก น้ำตาล [23/4/2561 15:56:47 ]

ความคิดเห็นที่ 16 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=HwC5xNY8jHw
จาก ratima [4/1/2556 21:59:04 ]

ความคิดเห็นที่ 15 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=7igIUH3mtRE
จาก ratima [4/1/2556 21:55:46 ]

ความคิดเห็นที่ 14 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=mjJpT6p1dqU
จาก ratima [4/1/2556 21:53:46 ]

ความคิดเห็นที่ 13 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=6LWutNCRTLQ
จาก ratima [4/1/2556 21:52:10 ]

ความคิดเห็นที่ 12 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=M7UIayxeMYg
จาก ratima [4/1/2556 21:48:08 ]

ความคิดเห็นที่ 11 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=cDThls8tntU
จาก ratima [4/1/2556 21:47:07 ]

ความคิดเห็นที่ 10 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=zmVoiyLk5W8
จาก ratima [4/1/2556 21:46:27 ]

ความคิดเห็นที่ 9 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=EPnPMPd0TIs
จาก ratima [4/1/2556 21:44:55 ]

ความคิดเห็นที่ 8 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=iaqBcOAVjx4
จาก ratima [4/1/2556 21:44:22 ]

ความคิดเห็นที่ 7 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=WLPl2GrHySI
จาก ratima [4/1/2556 21:42:53 ]

ความคิดเห็นที่ 6 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=iM_u3e0JhRU
จาก ratima [4/1/2556 21:41:31 ]

ความคิดเห็นที่ 5 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=0PbLV0-1pZ4
จาก ratima [4/1/2556 21:35:15 ]

ความคิดเห็นที่ 4 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=aWuq9Y6TaEY
จาก ratima [4/1/2556 21:32:40 ]

ความคิดเห็นที่ 3 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=o2uPMZtN-j4
จาก ratima [4/1/2556 21:30:44 ]

ความคิดเห็นที่ 2 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=vgx5crl67vc
จาก ratima [4/1/2556 21:26:04 ]

ความคิดเห็นที่ 1 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

Dimensions: 283 x 170
Image Type: Bitmap

http://www.youtube.com/watch?v=AdRn10wiRis
จาก ratima [4/1/2556 21:20:39 ]
<< 1 
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images  
  *เฉพาะ สมาชิกเท่านั้น ,ต้องการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่>>